MÓN QUÀ VÔ GIÁ CỦA VŨ TRỤ BAN TẶNG

Cảm ơn vì vũ trụ đã gửi đến Nhiên những người anh, người chị, người bạn thật tuyệt vời có sự đồng điệu nhau về lý tưởng và nhịp huyết. Từ những con người đến từ những miền quê, ngành nghề khác nhau nhưng lại quy tụ về vào mỗi thứ 4 hàng…
Đọc Thêm...