Browsing Tag

Co-Founder Đá Chườm Gan Long Nhiên

CÁNH CỬA TÂM HỒN – Trần Thị Mỹ Nhiên

Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình. Vì vậy có một điều quan trọng hơn cả việc thay đổi thế gian. Đó chính là hiểu…
Đọc Thêm...